wilgenkatjesIn het Noord Oosten van het GroeneHart, tussen de Waver en de Oude Rijn, de Vecht en de Kromme Mijdrecht, ligt een uitgestrekt groen veenweidegebied: De Utrechtse Venen. Dit is het land van de kieviten en de grutto’s, met sloten reikend tot aan dehorizon. Een oer Hollands cultuurlandschap dat ooit gemaakt is en nog steeds onderhouden wordt door boerenhanden. Een prachtig gebied en de moeite waard om te behouden. Voor bewerkers, bewoners en iedereen die regelmatig of zo af en toe hier komt om te genieten van de rust en de ruimte.

Nu een weidse vlakte van weilanden en boerderijen,  met in de verte het kerktorentje van Nieuwer ter Aa en de grote katholieke kerk van Vinkeveen, enkele eeuwen terug zag het er hier heel anders uit: oerbos. Regelmatig worden er in de sloten en in de weilanden grote zware boomstammen gevonden die geconserveerdzijn door het veen. Bij het maaien of bij het baggeren komen de boeren ze tegen. Dit oerbos is langzamerhand verzwolgen door het moeras dat ontstond doordat het grote binnenmeer achter de stuwwal in de Noordzee verzoette.

De afgestorven planten vormden veen, grote paketten laagveen en soms ook hoogveen werden afgezet. Door het veen stroomden vele riviertjes die het overtollige water afvoerden: de Aa, Waver, Angstel, Vecht, Bijleveld, Kromme Mijdrecht en Amstel zijn voorbeelden van zulke rivieren. (We hebben een rivierenfietstocht voor u klaar liggen). De Vechtplassen (Loosdrechtse en Vinkeveense Plassen) ontstonden doordat het veen werd afgegraven. Ook tussen Vinkeveen en Uithoorn ontstond een groot plassengebied. De turven, die van het veen gemaakt werden, gingen in scheepjes naar Amsterdam om daar te worden gebruikt als brandstof. (Brengt u een bezoek aan het Veenmuseum in Vinkeveen?) Deze plassen werden rond 1900 allen drooggemalen en ingericht alslandbouwgebied. De Vinkeveense Plassen wilde men ook droogleggen, maar het is er nooit van gekomen. Ze waren ongeschikt voor de landbouw en de bodem die bestond uit zand, werd toen gebruikt voor de aanleg van de Bijlmer en de A2. Aan het eind van de Demmerikse Kade, bij het gemaal, is de grote sluis, die de grote zandschuiten moest doorlaten, nog maar enkele jaren verdwenen. In het midden zijn de plassen tientallen meters diep en bij harde wind veroorzaakt deze diepte een gevaarlijke golfslag.
Onze camping bevindt zich dus op een dikke laag veen, dit heeft wel invloed op onze bedrijfsvoering. In een nat voorjaar kunnen we pas laat aan de slag met rollen en maaien. Regelmatig moeten de weilanden vlak gemaakt en opgehoogd worden omdat ze in het midden sneller inklinken. Veen in aanraking met zuurstof verteert. De schepen, die turf naar de steden brachten, kwamen meestal terug met huisvuil en dat werd op de weilanden gegooid. “Toedek” noemde men dit. Daardoor worden nog wel eens pijpenkoppen in het weiland en de bagger uit de sloten gevonden.

Houtkade: tegenover de camping loopt de Houtkade, een wandeling waard. In de tijd van de ontginningen waren dit de achtergrenzen van de percelen. Er is ook het verhaal dat dit de grenzen waren tussen de bezittingen van de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht. Door de vele hoeken in de kades konden de legertjes elkaar zien aankomen. Deze kades lopen door de hele Utrechtse Venen. Op meerdere plaatsen kunt u erop fietsen of wandelen.

Pestbosjes: In de omgeving van de camping zijn ze niet zo talrijk aanwezig, in de buurt van Kockengen des te meer: de pestbosjes oftewel de geriefhoutbosjes. Boeren legden deze bosjes aan om regelmatig daar hout te kunnen kappen voor bijvoorbeeld hekpalen of stelen van schep en hooivork. Ook hoor je wel eens dat de koeien die aan de pest waren overleden er werden begraven, ver van de boerderij. Vanaf de camping kijkend in de richting van de kathedraal van Vinkeveen ligt ook een geriefhoutbosje dat in 2008 vanwege achterstallig onderhoud door Staatsbosbeheer is aangepakt. De ingekorte stammen en stobbenlopen wel weer uit.

Zuwe: is een oud woord. Het betekent “ Pad door het Moeras”. Overal in deze omgeving heb je zuwe’s. Je hebt de Wilnisse Zuwe, de Mijdrechtse Zuwe en hiernaast de boerderij de Ter Aase Zuwe.Ze werden gebruikt als kerkenpad.

adminStreekinformatie