Hieronder vindt u een aantal fietsroutes waarvan begin en eind op de camping zijn. De uitgebreide versies en nog vele andere routes liggen kant en klaar in een map in “Het Tuinhuis”. (voorzien van knooppunten)

Ook verkopen wij een fietskaart met knooppunten.

1.    Langs de rivierenroute (plm. 50 km.)

Het gehele Groene Hart bestond vroeger uit dikke lagen veen waarinriviertjes  zorgden voor de afvoer van het overtollige water. Dezeriviertjes zetten zandruggen af, waarop de eerste bewoners hun hutten bouwden.Van hieruit werd het veen ontgonnen. Men had ontdekt dat van het veen turf temaken was en uitstekend wilde branden. De Amsterdammers en de Utrechters kondenheel wat turven gebruiken. U rijdt o.a. langs de Amstel, de Oude Waver, deKromme Mijdrecht en de Geer.

2.    Rondje Ronde Venenroute (plm. 40 km.)

Toen al het veen afgegraven was had men overal plassen. Deze zijn rond 1900weer drooggemalen en er ontstonden de zgn. droogmakerijen. Ze kregen eenagrarische bestemming. De gemeente De Ronde Venen bestaat voor het grootstegedeelte uit zulke droogmakerijen. De Vinkeveense Plassen werden niet drooggemaakt, juist uitgebaggerd (meer als 40 m. diep) om het zand te gebruiken voorde aanleg van de A2 en de Bijlmer. Bedenk, als u door zo’n diepe polder fietst,dat u 5 meter onder NAP fietst.( 5m. onder de zeespiegel).

3.    Haarzuilensroute  (plm. 28.5 km.)

Een heel dorp verplaatsen omdat je als baron dat dorp niet wil zien, als je opje kasteel bent. Dat is gebeurd met het dorp Haarzuilens. De oude dorpskerkstaat nog wel vlakbij het kasteel , de rest is ergens anders opnieuw opgebouwd.Het kasteel is te bezoeken, zie de folders. De route ernaar toe gaat weer overprachtige smalle landweggetjes.

4.    Vechtroute (plm. 20 km.)

Deze rivier is vooral bekend door zijn buitenplaatsen. Rijke kooplui uit deGouden Eeuw verbleven hier zomers. Er staan op dit stuk van de route nog eenaantal, meestal zijn er nu kantoren in gevestigd of een hogeschool zoals inNijenrode te Breukelen.

5.    Ringdijkroute(plm. 18 km.)

De verveningen in het gebied van De Ronde Venen begonnen bij deriviertjes en men werkte naar het midden toe. Als steunpunt werd eenrondlopende dijk aangelegd. Op deze dijk ontstond lintbebouwing die uitgroeidetot de dorpen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis. Deze route gaat overdie oude, rondlopende dijk.

adminFietsroutes